Zhejiang Sci-Tech University del 2

Kund: Zhejiang Sci-Tech University
Anläggningens storlek: ca 6 900 m2
Kapacitet: ca 400 kW
Årsproduktionen: ca 4,4 MWh
Planerat datum för byggstart: februari, 2017

Kundentré