Zhejiang Sci-Tech University Del 1

Kund: Zhejiang Sci-Tech University
Anläggningens storlek: ca 6 900 m2
Kapacitet: ca 320 kW
Årsproduktionen: ca 4,4 MWh
Datum för driftsättning: december, 2016

Kundentré
Installationsbild