Xuri HongYu Co. Ltd.

Kund: Xuri HongYu Co. Ltd.
Kapacitet: 1 743 kW
Årsproduktionen: 1 200 MWh
Datum för driftsättning: december, 2016