Terumo

Kund: Terumo
Anläggningens storlek: 5 128 m2
Kapacitet: 300 kW
Årsproduktionen: 285 MWh
Datum för driftsättning: april, 2015

Kundentré
Installationsbild