Shaoxing Longze Pipeline Co. Ltd.

Kund: Shaoxing Longze Pipeline Co. Ltd.
Kapacitet: 1 430 kW
Årsproduktionen: 1 430 MWh
Datum för driftsättning: november, 2017