Ramavtal 50 MW

Ett nytt femårigt samarbetsavtal har tecknats med en lokalregering i Kina. Denna gång är det för lokalregeringen i JinCheng i det sydöstra hörnet av ShanXi-provinsen, ett av de soligaste områdena i hela Kina. Avtalet gäller installation av solenergikapacitet om 50 MW av vilka 5 MW är planerade att byggas under 2016. Avtalsparten är YangTai Group Co. Ltd som har till uppdrag att genomföra energiförbättrande åtgärder på de fastigheter som ägs av JinChengs lokalregering.