Ramavtal 100 MW

Strategiskt genombrott för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina 13 januari, 2016 Ett femårigt samarbetsavtal har tecknats rörande installerad solenergikapacitet om 100 MW av vilka 10 MW planeras byggas 2016. Kunden är HeNan Provincial Energy Conservation Co. Ltd. som har till uppdrag att genomföra energiförbättrande åtgärder på samtliga fastigheter som ägs av lokalregeringen i HeNan-provinsen. HeNan med sina 94 miljoner människor är Kinas folkrikaste provins. Avtalet beräknas fullt utbyggt generera årliga intäkter om cirka 165 miljoner kronor. De 10 MW som planeras att byggas under 2016, beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 16,7 miljoner kronor. SolTechs uttalade mål att vid utgången av 2019 ha en installerad och driftsatt kapacitet motsvarande 230 MW är fortsatt inom räckhåll.