NingBo RiXin Bearing Co Ltd.

Kund: NingBo RiXin Bearing Co Ltd.
Kapacitet: 410 kW
Årsproduktionen: 500 MWh
Datum för driftsättning: december, 2018