NingBo Hetson Car Parts Co. Ltd

Kund: NingBo Hetson Car Parts Co. Ltd
Anläggningens storlek: 6 200 m2
Kapacitet: 452 kW
Årsproduktionen: 427,5 MWh
Datum för driftsättning: augusti, 2016

Kundentré
Installationsbild