NingBo HanHai Investment Co. Ltd.

Kund: HanHai Investment Co. Ltd.
Kapacitet: 1 394 kW
Årsproduktionen: 1 394 MWh
Datum för driftsättning: september, 2017