Ebara Great Pumps Co. Ltd.

Kund: Ebara Great Pumps Co. Ltd.
Anläggningens storlek: 35 200 m2
Kapacitet: 3 110 kW
Årsproduktionen: 2 945 MWh
Datum för driftsättning: december, 2016

Kundentré
Installationsbild