AnYang City Government

Kund: AnYang City Government
Kapacitet: 132 kW
Årsproduktionen: 130 MWh
Planerat datum för driftsättning: maj, 2017