Vasakronan i Uppsala

-Installation av SolTech ShingEl

1046 st SolTech ShingEl pryder Vasakronans fastighet i Uppsala, anläggningen kommer producera ca 39 900 kWh/år.

Installationen färdigställdes i början av 2019.
För Vasakronans fastighet Dragarbrunn 19:10, blir kostnadsbesparingen extra markant då man behövde byta det befintliga bandtäckta plåttaket. Hade Vasakronan valt traditionella solceller hade dessa monterats ovanpå det nya plåttaket. Genom valet av ShingEl som både är en solcell och ett taktäckningsmaterial i samma produkt får man två funktioner vid takbytet, dvs. både en solcellsanläggning och ett nytt tak.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss