Anläggning på Västkusten

-Installation av SolTech ShingEl

154 SolTech ShingEl-paneler installerade med en taklutning på 30°. Taket är orienterat i 160° dvs ca syd-syd-ost.
Anläggningen är helt oskuggad.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss