Swede Energy

Swede Energy har sedan 1988 levererat lönsamma och hållbara energilösningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier. Med 30 års erfarenhet av energianläggningar är vi branschledande på att omvandla solens energi till el – på ett säkert, lönsamt och hållbart sätt.

Under 2018 byggde Swede Energy t.ex. första etappen på en av Sveriges största markbaserade Solparker åt Affärsverken i Karlskrona bestående av totalt 22 000 paneler och 6 000 kWp när anläggningen beräknas stå färdig under 2020.

Fakta om SolTechs investering

SolTechs ägarandel:
60%

Investeringstidpunkt:
2019 mars

Christoffer Caesar, VD

Pressrelease:
SolTech Energy Sweden AB (publ) pressmeddelande 20190312

Årsredovisningar:
Årsredovisning 2017 Swede Energy Solutions AB

Årsredovisning 2018 Swede Energy Solutions AB

 

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss