Soltech Sales & Support

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fakta om SolTechs investering

SolTechs ägarandel:
100%

Investeringstidpunkt:
2019 jan

Markus Svensson, VD

Pressrelease:
SolTech Energy Sweden AB (publ) pressmeddelande 20190109
SolTech Energy Sweden AB (publ) pressmeddelande 20190826

Årsredovisningar:
Årsredovisning 2017 Nyedal Konsult AB

Årsredovisning 2018 Nyedal Konsult AB

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss