Våra dotterbolag

SolTech Energy investerar i onoterade bolag inom solenergi-, tak- och fasadbranscherna. Dessa ska ha en bevisad affärsmodell och tydlig utvecklingspotential där SolTech tillsammans med bolagen kan realisera potentialen.

Vårt mål är att som aktiva ägare bidra till en långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling som gynnar bolagens kunder, medarbetare och inte minst våra aktieägare.
Våra dotterbolag fortsätter att driva sina verksamheter med samma ledning och namn men med koncernens stöd inom ledning, ekonomi, marknadsföring och försäljning samt inköp.

Initialt förvärvar SolTech inte 100% av bolagen vilket gör att ägarna har kvar en stor del av bolaget. Dessutom utgör minst 20% av köpeskillingen aktier i SolTech. Bägge dessa aspekter gynnar entreprenörsandan och samhörigheten i koncernen.
Vårt mål är att växa organisk samt via en aktiv förvärvsstrategi som under 2019 har som mål att förvärva vinstgivande bolag med en omsättning om minst 200 mkr totalt.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss