Välkommen att investera i vår gröna obligation med 8,25% i årsränta

Klicka på de gröna rutorna nedan så får du all information du behöver för att utvärdera en investering som både ger en riktigt bra ränta och verkligen gör gott i kampen mot global uppvärmning.

Detta är vår fjärde obligation och vi har hittills byggt och kopplat in drygt 52 megawatt i Kina som täcker takytor motsvarande 72 fotbollsplaner och som producerar 52 miljoner kWh per år. Det är vad drygt 3 000 svenska villor förbrukar. Eftersom svenskarnas största oro, enligt SOM-institutet, är klimat- och miljöfrågor så är vi stolta över att erbjuda ett mycket pragmatiskt sätt att bidra till att ersätta kolkraft med solkraft.

Välkommen som investerare i vår gröna obligation.

Stefan Ölander
VD SolTech Energy Sweden AB (publ) och styrelseordförande i Advanced SolTech Sweden AB (publ).

Obligationer till ett sammanlagt belopp om 150 MSEK erbjuds inom ramen för Erbjudandet. Obligationslånets maximala belopp uppgår dock till 300 MSEK. Bolaget avser tilldela Obligationer utöver 150 MSEK i händelse av överteckning av Erbjudandet. För det fall Erbjudandet tecknas till 300 MSEK, beräknas emissionskostnaderna uppgå till cirka 10 MSEK.

Fullständigt och av Finansinspektionen godkänt prospekt samt en sammanfattning av Erbjudandet kommer att kunna laddas ned på ASAB:s hemsida: www.advancedsoltech.com  samt från Finansinspektionens och Avanzas hemsidor från och med den 24 september, 2018: www.fi.se och www.avanza.se. Dokumentationen finns även tillgänglig från samma tidpunkt i pappersform på SolTech-koncernens kontor på Upplagsvägen 1 i Stockholm (Årstaberg).

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. Mejl: frederic.telander@soltechenergy.com eller Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070 739 80 00. Mejl: stefan.olander@soltechenergy.com

Det går även bra att ringa Avanzas kundtjänst på följande nummer: 08-562 250 00.

INFORMATIONSTRÄFFAR:

Välkommen att lyssna på Advanced SolTechs VD, Frederic Telander och SolTechs kinesiska partner ASP:s VD Ben Wu berätta om solenergi, Kina och obligationen.

Tisdag 2/10 Göteborg – Elite Plaza Hotel (Västra Hamngatan 3) med start kl 18:00. Anmäl er här

Onsdag 3/10 Malmö –  Börshuset (Skeppsbron 2) med start  kl 18:00. Anmäl er här 

Tisdag 9/10 Stockholm – Scandic Anglais (Humlegårdsgatan 23) med start kl 18:00. Anmäl er här 

Fyll gärna i anmälan senast 24 h innan informationsträffen.

ERBJUDANDET i SAMMANDRAG

Teckningstid:
24 september – 15 oktober 2018
Valör och nominellt belopp:
5 000 SEK per obligation. Lägsta belopp att teckna är fyra (4) obligationer (20 000 SEK). Därefter i poster om en (1) obligation
Ränta:
8,25 % årligen
Ränteförfallodagar:
15 januari och 15 juli med första utbetalningsdag, 15 januari, 2019
Utgivningsdag:
9 november, 2018
Återbetalningsdag:
8 november, 2023
Preliminär första handelsdag:
12 november, 2018

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss