Vanliga Frågor

Allmänt

Vad är det för skillnad på solel och solvärme?
Solel producerar elektricitet i form av likström som omvandlas till växelström. Solvärme producerar värme genom att värma upp vatten.

Skiner solen tillräckligt i Sverige?
I Sverige finns bra förutsättningar för solenergi, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.
(Sverige 800–1000 kWh/m²/år,
Centraleuropa 1000–1200 kWh/m²/år)

Fungerar solenergi även under vintern?
Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så produktionen är mycket liten, eller ingen alls om man har snö på taket. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Behöver jag bygglov för att installera solenergi?
Oftast behövs inget bygglov om solcellerna placeras med samma lutning som taket. Det kan variera mellan kommunerna så kolla med ansvarig i din kommun innan du påbörjar en installation.

Var vänder jag mig som privatperson för att köpa produkterna?
För privatpersoner som är intresserade av våra produkter kan vi meddela att vi håller på att bygga upp ett återförsäljarnätverk.

Vid intresse av SolTech ST hänvisar vi er till en Sapa återförsäljare: Auktoriserade tillverkare

Verkningsgraden för kisel är högre, varför ska jag köpa tunnfilm?
Rätt solcell på rätt plats!

Kisel fungerar bra på oskuggade industritak där de inte syns.

Tunnfilm passar bättre i urban miljö, då de är mer estetiskt tilltalande samt klarar skuggning, diffust ljus och höga temperaturer bättre än kisel.

Mätningar/certifieringar görs under standardiserade testförhållanden som ej överensstämmer med verkligheten, så man kan inte jämföra specifikationen på kisel/tunnfilm rakt av.

Vilken solcell producerar mest, kisel eller tunnfilm?
Kisel- och tunnfilmssolceller producerar ungefär lika många kWh per installerad kW.

Hur mycket energi ger solceller i Sverige?
Man kan räkna med 800–1100 kWh per installerad kW och år, beroende på var i Sverige du befinner dig. I Stockholmstrakten 900–1000 kWh per installerad kW och år.

Solceller är värt att lägga på väderstrecken öster, söder och väster och då varierar produktionen ca 700–1000 kWh/kW/år.

Kan man lagra el som man inte använder?
Nej, solcellssystemet är normalt inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Överskottselen matas in på elnätet och kan säljas till din elleverantör som i sin tur säljer den vidare till andra elhandelskunder.

Har man tillgång till elnätet är batterilösningar ännu inte ekonomiskt försvarbart för vanliga hushåll, även om nya lösningar hela tiden kommer ut på marknaden.

Vad händer med paneler som går sönder eller inte ska användas längre?
Trasiga och förbrukade solceller återtas av SolTech Energy och skickas för återvinning. Över 90 % av de ingående materialen används för att tillverka nya solceller.

Hur fungerar en solcell?
En solcell är en typ av fotodiod. Solcellen består av två skikt: P-skikt och N-skikt. När ljuset lyser på en cell så skapas det ett elektriskt fält över skikten.

Diffusion i P-skiktet och N-skiktet leder till att elektroner i N-skiktet vandrar över till P-skiktet. Det N-dopade skiktet blir positivt laddat och det P-dopade skiktet blir negativt laddat, med ett starkt elektriskt fält däremellan.

Tunnfilmssolceller består av solceller i långsmala band som ligger intill varandra i en tunn film som endast är några mikrometer tjock.

Vad gäller för nätanslutning av solcellssystem?
En behörig elektriker måste göra en föranmälan till nätägaren innan installationen påbörjas. Du måste teckna ett avtal med din nätägare om att köpa överskottsproduktion från solcellerna, dock kan det vara bra att utvärdera olika elhandelsbolag eftersom de betalar olika mycket för överproducerad el.

Kan jag få bidrag för solceller?
Regeringen har avsatt medel för stöd av utbyggnad av solceller. Stödet gäller maximalt 20% av investeringskostnaden för företag och 20% för privatpersoner, maximalt 1,2 miljoner kronor utbetalas per system och byggnad. Kan ej kombineras med ROT-avdrag. Stödet gäller så länge de avsatta pengarna räcker.

Det är Länsstyrelsen som hanterar ansökningar och fattar beslut om stöd. För mer information, kontakta din lokala Länsstyrelse.

Får jag ROT-avdrag för installation av solceller?

Du får ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen, förutsatt att du har kvar utrymme för ROT-avdrag samt att installation och betalning av solcellssystemet sker under samma år. Om du får statligt stöd för installationen kan du däremot inte få ROT-avdrag.

Hur länge håller panelerna?
Vi lämnar en garanti på att solcellerna ska producera minst 80 % (+/- 10 %) av den nominella effekten efter 25 år. Solcellerna har en förväntad livslängd på över 30 år.

Vilket underhåll ska jag räkna med?
Mycket lite underhåll eftersom det finns få rörliga komponenter som kan krångla. Smuts sköljs normalt bort av regnvattnet.

Vad menas med BAPV/BIPV?
BAPV = Building Applied Photovoltaics, dvs utanpåliggande installation

BIPV = Building Integrerad Photovoltaics, dvs byggnadsintegrerade solceller där solcellerna ersätter ett annat byggnadsmaterial

SolTech ShingEl

Kan man gå på ShingEl?
Ja, men de blir väldigt hala.

Kan jag koppla in solcellerna själv?
Inkoppling måste överinses av en behörig elektriker.

Hur mycket kommer mitt tak producera?
Man kan räkna med 800–1100 kWh/kW och år, beroende på var i Sverige du befinner dig. I Stockholmstrakten 900–1000 kWh/kW och år.
Solceller är värt att lägga på väderstrecken öster, söder och väster och då varierar produktionen ca 700–1000 kWh/kW/år.
För mer korrekt uträkning kan man göra en simulering för en enskild installation.

Var kan man köpa panelerna och hur går man tillväga med installationen?
SolTech är en materialleverantör, försäljning/installation sker via återförsäljare.

Vilka förutsättningar krävs för att kunna installera ShingEl?
Underlagstaket ska vara ett tätskikt lämpligt för platta takpannor med vattentäthet klass W1 enligt EN 1928, dvs vattentät med 60 kPa vattentryck i 24 h.
Bärläkt minst 25 x 38 ±2 mm.
Ströläkt minst 45 x 45 ±2 mm.
SolTech ShingEl kan läggas på tak med lutning ner till 14°.

Vilka färger finns den i?
Svart.

Går det att installera ShingEl på ett befintligt tak?
Nej, ShingEl är en integrerad produkt som blir en del av taket, den är lämplig vid nyproduktion eller takbyte.

SolTech ST

Hur stor effekt blir det vid olika transparenser?
Transparensen och effekten är linjär. Dvs, vid 30% transparens/genomsläpplighet så kommer det vara 70% effekt

Vilka g- och Lt-värden har panelerna?
Se tekniska specifikationer på hemsidan. Klicka här.

Vilken storlek har panelerna?
Se tekniska specifikationer för standardmått.

Vilka montagesystem passar SolTech ST i?
SolTech ST finns tillgängliga för Sapas och Wiconas profilsystem.

 

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss