Företagsledning

Stefan Ölander, född 1964

VD sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2011

Erfarenhet
Stefan är en av de största investerarna i SolTech och har varit styrelseledamot sedan 2011 varav styrelseordförande mellan 2013 och 2018. Stefan har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom SEB och Kinnevik. Stefan är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Stockholmsbörsen. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. Stefan investerade även i Zacco 2011. Zacco är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med verksamhet i 5 länder och med en omsättning på ca 600 mkr. Stefan är idag en av de tre största ägarna av Zacco och sitter i styrelsen. Under olika perioder har Stefan varit både VD och Styrelseordförande i Zacco.

Utbildning
Gymnasieekonom

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Zacco AB (publ), Styrelseordförande I Advanced SolTech Sweden AB (publ) óch styrelseledamot i Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd..

Antal aktier
Via bolag, privat och närstående, 1 362 286 st

mats

Mats Holmfeldt, född 1964

CFO sedan 2015

Erfarenhet
Mats har varit verksam inom bank och finansbranschen under 25 år med ledande befattningar och styrelseuppdrag inom bl.a. SEB, Swedbank och Intrum Justitia.
Under senare år har Mats även engagerat sig som rådgivare och styrelseledamot i ett antal start-ups och innovationsföretag inom flera branscher, men huvudsakligen inom FinTech och Green Finance. Mats har en gedigen erfarenhet av att leda såväl företag och verksamheter i Sverige och internationellt med över 800 anställda och 500 MDR i balansräkning, till Start-ups, från idé till lansering och kommersialisering.

Utbildning
Bl.a. Företagsekonomi och Nationalekonomi vid Stockholms Universitet och Styrelseutbildad hos Michael Berglund Board Value

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Paynova AB (publ). noterat på NGM, Nordic Growth Market

Antal aktier
64 769

Christer Larsson, född 1977

Affärsområdeschef sedan 2018

Erfarenhet
Christer har varit verksam inom SolTech koncernen sedan 2011, dels som affärsutvecklare och dels som vice VD samt VD för ett tidigare helägt dotterbolag inom koncernen, Wasa Rör AB. Innan dess jobbade Christer som egen företagare i entreprenadbranschen med fokus på såväl takbyten/renovering som byggnation.

Utbildning
Ekonomie kandidat i Företagsekonomi, Stockholms Universitet

Övriga uppdrag
Inga

Antal aktier
20 000

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss