Obligationslån 2018 SOLT 4

-Advanced SolTech Sweden AB (publ)
Emissionsdatum: 10 november 2018.
Återbetalningsdag: 8 november 2023.
Emissionsbelopp och valuta: Rambelopp 300 MSEK varav utnyttjat 70 MSEK.
Nominellt belopp per obligation: 5 000 SEK.
Säkerhet: Icke säkerställd.
Emittent: Advanced SolTech Sweden AB (publ). Bolaget ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ)och till 49 % av Advanced Solar Power (Hong Kong) Ltd.
Verksamhet: Advanced SolTech bedriver finansiering av koncernens solenergianläggningar, främst i Kina.
Långivare: Obligationsinnehavarna.
Ränta: 8,25 % per år.
Förfallodagar ränta: 15 januari och 15 juli varje år. Första ränteförfallodag 15 januari 2019.
Skuldstruktur: Ingen amortering.

Fritt överlåtbara skuldebrev.

Ändamål: Finansiering av solenergianläggningar i Kina.
ISIN: SE0011721380.
Kortnamn: SOLT4.
Listning: First North Sustainable Retail Bonds vid Nasdaq, Stockholm.
Emissionsinstitut: Avanza Bank AB.
Agent:

Intertrust Sweden

E-post: stockholm@intertrustgroup.com

Tel: + 46 8 402 72 00

Obligationsvillkor: Obligationsvillkor
Emissionsprospekt: Prospekt Advanced SolTech Sweden AB (publ)

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss