Svenska SolTech ska hjälpa Kina nå solenergimål

Det svenska solenergibolaget SolTech Energy bildar ett gemensamt bolag med kinesiska Advanced Solar Power. Genom ett långsiktigt avtal om solcellsinstallationer på tak blir man en del av att förverkliga den kinesiska regeringens aggressiva solenergimål.

I spåren av Kinas snabba ekonomiska utveckling finns stora miljöutmaningar. För att få bukt med problemen satsar den kinesiska regeringen på solenergi – en energikälla som enligt IEA, International Energy Agency, bedöms bli världens största till 2050, när det gäller elenergi. Förra året installerades 10 GW solenergi i Kina, vilket motsvarar 20 procent av den totala mängd solenergi som installerades i världen samma år. Nu har den kinesiska regeringen satt ett mål på att installera en solenergikapacitet på 200 GW till 2020.

Det svenska bolaget SolTech som med utgångspunkt i forskning från KTH utvecklar och säljer solenergisystem, går nu in på den kinesiska solenergimarknaden. Med ett gemensamt ägt bolag kommer SolTech (51%) och ASP (49%) att installera, äga och ansvara för servicen för de solenergisystem som installeras på större fastighetstak i den kinesiska staden Hangzhou, även hemstad för e-handelsjätten Alibaba.

Kina är världens största solenergimarknad och har helt andra affärsmässiga förutsättningar än den svenska. Miljöutmaningarna har drivit regeringen att sätta upp mål för solenergikapaciteten och agera kraftfullt för att skriva avtal med olika aktörer. Nu går vi in och blir en del av det tillsammans med en lokal aktör. Affärspotentialen är stor och dessutom känns det bra att vara en del av lösningen på Kinas enorma miljöutmaningar, säger Frederic Telander, VD för SolTech Energy.

Hittills har två testinstallationer motsvarande 454 KW gjorts på två tak, och den årliga avkastningen (ROI) på dessa ligger på över 20 procent per år. Under 2015 är målet att installera och få upp en kapacitet på 5 MW och fram till slutet av 2019 förväntas siffran öka till 450 MW.

Kunderna förbinder sig att köpa all el som produceras från takinstallationerna, till ett rabatterat pris jämfört med marknadspriset. Det gemensamt ägda bolaget får samtidigt subventioner från staten per producerad kWh.

Avtalet med SolTech gör vårt erbjudande till marknaden komplett och vi har nu en bra position för att expandera. I Kina är intresset från lokala företag stort, och vi förhandlar just nu med flera stora potentiella kunder. Vinner vi dem når vi mer än nog av vårt mål för 2015 säger Ben Wu, VD för ASP.

Genom samarbetet med ASP får SolTech tillgång till en stor marknad med en välbeprövad affärsmodell, som används i uppmärksammade projekt av både First Solar och Solar City i USA, säger Frederic Telander.

Relaterade fakta

  • För 2015 satsar Kina på att installera 14 GW solenergikapacitet och 8 GW av dessa är avsedda för tak. Detta kommer att generera cirka 15,4 respektive 8,8 GWh elektricitet per år.
  • 1 GWh räcker för att täcka energibehovet i en medelstor svensk stad med 100 000 invånare i 8 timmar.


För mer information:

Frederic Telander, VD SolTech Energy
08 441 88 46 / frederic.telander@soltechenergy.com

Ben Wu, VD Advanced Solar Power
+86 159 2561 5161 / ben.wu@advsolarpower.com

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss