SolTechs samägda dotterbolag säljer solenergianläggning i Kina

SolTechs samägda dotterbolag säljer solenergianläggning i Kina
Intäkterna är beräknade till cirka 2,3 MSEK om året från och med 2016 eller cirka 45,5 MSEK under avtalets löptid.

SolTechs 51-procentigt delägda kinesiska dotterbolag Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE) installerar en solenergianläggning på mellan 1,0 – 1,5 MW (1 000 000 – 1 500 000 watt) för produktion av elektricitet på taket av Advanced Solar Powers (ASPs) fabrik i Kina. Systemet ägs av ASRE och planeras driftsättas under fjärde kvartalet 2015. Investeringen uppgår till cirka 10 – 15 MSEK, och ASP förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. ASP är SolTechs partner i Kina och ägare till 49 procent av ASRE.

Systemet beräknas årligen producera cirka 1 200 000 – 1 800 000 kWh och generera intäkter för ASRE motsvarande cirka 2,3 MSEK. Under avtalets löptid, 20 år, beräknas anläggningen generera ackumulerade intäkter motsvarande cirka 45, 5 MSEK för ASRE.

  • Med denna affär har vi cirka 3 MW klara för året av våra planerade 5 MW. Avtalet med ASP tecknas till kommersiella villkor och ger lika bra eller bättre avkastning på investerat kapital som andra motsvarande affärer. Förutom inkomster till ASRE skapar anläggningen ett betydande signalvärde för andra kinesiska kunder. En av delägarna installerar ju själv tekniken och sparar samtidigt pengar på ett miljövänligt sätt. Utan tvivel intresseväckande och ett bidrag till Kina för att uppnå sina ambitiösa miljömål. Här är alla parter vinnare, säger VD Frederic Telander i en kommentar.
  • Med anläggningen på vårt tak tillgodoser vi cirka 30-50 procent av vår årliga elförbrukning, vilket gör vår produktion än mer miljömässig och ren. Dessutom till ett lägre pris per kWh än vårt vanliga elpris. Vi gör alla en bra affär och skapar en bättre miljö, vilket är precis vad vi vill visa och kommunicera till våra kunder med denna anläggning, säger ASP, s VD Ben Wu i en kommentar.

För mer information, vänligen kontakta
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka 5 600 aktieägare och SolTechaktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se

Samarbetet med Advanced Solar Power
Bolagets satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag där SolTech äger 51 % och Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. äger 49 %. Affärsmodellen består i att det gemensamt ägda bolaget, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE), installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, företrädesvis i Hangzhou i Zhejiang provinsen, för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal, 20 +, köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss