SolTech Energys nyemission övertecknad

Den 9 januari 2014 beslutade styrelsen för SolTech Energy att i enlighet med bemyndigande på ordinarie bolagsstämma den 24 juni 2013, genomföra en nyemission om högst 12 500 000 kronor för att säkerställa behövligt kapital för fortsatt expansion.

Nyemissionen riktades till allmänheten i syfte att ta in rörelsekapital samt att ytterligare sprida ägandet i Bolaget inför tilltänkt listning på Nasdaq/OMX, First North under hösten 2014. Nyemissionen genomfördes under perioden 5-19 februari, och inbringade ca 14, 8 Mkr före emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om 118 %. Intresset att teckna var stort och Bolaget har i och med emissionen tillförts ytterligare ca 600 st. aktieägare vilket ökar det befintliga antalet aktieägare till ca 2 700.

Tilldelning i emissionen skedde i enlighet med när anmälningssedeln inkom. Styrelsen i Bolaget har med nyttjande av bemyndigande erhållet av årsstämman 2013 beslutat att även erbjuda de 133 tecknare som utgör överteckningen att ta del i en riktad nyemission i Bolaget. Denna riktade nyemission är på totalt 285 924 aktier, motsvarande 2 287 392 SEK, och sker på samma villkor som den ursprungliga nyemissionen.

SolTech befinner sig i en mycket expansiv fas, med god marknadsacceptans och stort intresse för sina produkter i såväl Sverige som utomlands. Det är därför mycket glädjande att investerarna visar oss detta förtroende säger VD, Frederic Telander i en kommentar.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss