SolTech Energy Sweden AB (publ) – Första handelsdag 25 juni 2015 Affärslägesuppdatering

Bolaget kommer löpande att publicera en ”Affärslägesuppdatering” där händelser av betydelse för verksamheten kommer att delges. Inför listningen på First North vid Nasdaq Stockholm, med första handelsdag den 25 juni, 2015, följer här nedan en första sådan uppdatering.

  • Koncernens orderläge uppgår per 24 juni till 16 MSEK. Bland annat erhölls nyligen ordrar på 1,49 MSEK från BRF Norrgärdet avseende en SolTech Sigma, termisk solenergianläggning samt från Peab Sverige AB på 0,96 MSEK, avseende fem SolTech Supreme villaanläggningar för produktion av el.
  •  Tillväxten i det helägda dotterbolaget, Wasa Rör, som även verkar inom segmentet energieffektivisering indikerar en årsomsättningstakt i spannet 30-35 MSEK, vilket representerar nära en fördubbling vid jämförelse med 2014. Då Wasa Rör förvärvades i augusti 2014 är innevarande kalenderår det första helår som dotterbolagets omsättning är konsoliderat i koncernen.
  • Distributörs och/eller agentavtal har i närtid slutits med partners i Italien, Kina, Sydafrika, Nederländerna, Chile och Finland. Intresset för Bolagets produkter är stort och utbyggnad av partnernätverket i Sverige och utomlands sker löpande.  I Sverige fokuserar SolTech främst på utbyggnaden av det avtal som ingicks med Woody Bygghandel i december 2014, försäljning av SolTechs produkter. Woody är rikstäckande med drygt 100 försäljningsställen i Sverige.

Nästa rapporttillfälle infaller den 20 augusti då koncernens resultat för Q1 och Q2 offentliggörs.

För mer information, vänligen kontakta
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.
I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka 5 600 aktieägare och SolTechaktien handlas från den 25 juni, 2015 på First North vid Nasdaq Stockholm. Bolagets Certified Advisor är G&W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss