SolTech Energy ingår Återförsäljaravtal med TESAB AB

SolTech Energy har ingått avtal med TESAB AB, som är en erkänt duktig och rikstäckande kedja av teknikermed spetskompens inom kyla, befuktning och värme. Genom avtalet kommer TESAB att sälja SolTechs samtliga produkter och breddar därigenom sitt erbjudande till marknaden med de senaste innovativa lösningarnainom solenergi.

Avtalet skapar därutöver en plattform för andra energioptimerings projekt – ett segment som SolTech sedan entid beslutat att engagera sig inom. Avsikten med energioptimering är att minska energiförbrukningen i enfastighet genom effektivare styr/reglerfunktioner. Med lokala entreprenörer kan nu fastighetsägarna på ett enkeltoch kostnadseffektivt sätt ytterligare minska sina driftskostnader.

Ett viktigt samarbete där den lokala marknaden får tillgång till våra unika produkter och system, genom en synnerligen kompetent lokal entreprenör säger John Arrestam som jobbar med marknads och försäljningsutveckling på SolTech Energy.

SolTechs integrerade produkt är både en solfångare och ett byggmaterial i samma lösning, vilket bådeär intelligent, snyggt och kostnadseffektivt. Detta i kombination med den spetskunskap sommedlemsföretagen inom TESAB besitter, skapar en mycket stark partner inom energifrågor, avslutar John Arrestam, SolTech Energy.

TESAB AB har genom det ingångna samarbetet, breddat sitt erbjudande med Solenergi lösningar. SolTech ger oss helt enkelt ett bredare och starkare erbjudande, vilket gagnar våra nuvarande och kommande kunder inom solenergiområdet säger Rikard Planting, inköp TESAB AB. Då marknaden för solenergilösningar håller på att mogna, är det viktigt för ass att alliera oss med en stark partner som dessutom utvecklar och tillverkar egna unika lösningar, avslutar Planting, TESAB.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss