SolTech Energy ingår Återförsäljaravtal med Gröna Bilarna AB

SolTech Energy har ingått avtal med Gröna Bilarna, ett företag som erbjuder takomläggning samt ett antal andra hantverkstjänster. Genom avtalet kommer Gröna Bilarna att sälja SolTechs samtliga produkter och breddar därigenom sitt erbjudande till marknaden med de senaste innovativa lösningarna inom solenergi.

Genom samarbetet kommer såväl befintliga som nya kunder att erbjudas SolTechs lösningar i samband med takbyte och nybyggnation. Avtalet skapar också en plattform för andra energioptimerings projekt – ett segment som SolTech sedan en tid beslutat att engagera sig inom. Avsikten med energioptimering är att minska energiförbrukningen i en fastighet genom effektivare styr/reglerfunktioner. Med lokala entreprenörer kan nu fastighetsägarna på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ytterligare minska sina driftskostnader.

Ett viktigt samarbete där marknaden lokalt får tillgång till våra unika produkter och system genom en synnerligen kompetent lokal entreprenör, säger John Arrestam som jobbar med marknads- och försäljningsutveckling inom SolTech Energy.

SolTechs integrerade produkt är både en solfångare och ett byggmaterial i samma lösning, vilket både är intelligent, snyggt och kostnadseffektivt. Detta i kombination med bredden hos Gröna Bilarna inom montage och installation, skapar en mycket stark leverantör, avslutar John Arrestam, SolTech Energy.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss