SolTech Energy genomför nyemission

SolTech Energy genomför nyemission för fortsatt expansion med Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Den 2 april 2012 beslutade styrelsen för SolTech att i enlighet med bemyndigande på ordinarie bolagsstämma den 31 maj 2011, genomföra en nyemission om högst 8 500 000 kronor, riktad till allmänheten.

Teckning kommer att ske under perioden 21 maj – 4 juni 2012 till kursen 70 öre per aktie. Emissionen omfattar maximalt 12 142 857  aktier och kommer om denna fulltecknas, resultera i att Bolaget tillförs 8 500 000 kronor före sedvanliga emissionskostnader.

Syftet med emissionen är att säkerställa kapital för att tillvarata det stora intresse som föreligger för Bolagets produkter såväl i Sverige som utomlands. Med fokus på egen försäljning och vidareutveckling av befintliga och nya samarbeten med agenter, distributörer och övriga försäljningskanaler, erfordras ytterligare kapital. Bolaget är för närvarande involverat i flera större projekt, vilka Bolaget förutser kommer att kräva ytterligare resurser. Därtill krävs kapital för certifiering, löpande utveckling och patent.

Emissionen utbjuds till allmänheten för att ytterligare sprida ägandet i Bolaget och därmed skapa än bättre förutsättningar för kommande handel i Bolagets aktie på First North, och samtidigt lägga grunden för Bolagets långsiktiga plan som är att söka notering på Stockholmsbörsen.

Fullständigt Informationsmemorandum och Anmälningssedel finns från och med den 21 maj 2012, att ladda ner på; www.soltechenergy.com och www.thenberg.se/soltech

Samarbetet på hemmaplan med Credentia AB som bygger och förvaltar, och deras intresse att använda SolTechs produkter på 500 av 1 000 enheter i deras befintliga byggportfölj, representerar en mycket intressant tillväxtmöjlighet, men ställer samtidigt krav på rörelsekapital och leveranssäkerhet, säger VD Frederic Telander i en kommentar,

Samarbetet med SolTechs sydkoreanska partner som är en multinationell industrigrupp, med installation av en första pilotanläggning av SolTechsystemet i Sydkorea under sommaren 2012, efterföljt av en tilltänkt fullskalig kommersiell lansering av SolTechs produkter under sommaren 2013 i Sydkorea och i Japan, representerar en synnerligen intressant tillväxtmöjlighet, samtidigt krävs kapital för att säkerställa leveranser, avslutar VD Frederic Telander.

Ladda ner Informationsmemorandum här.

Ladda ner anmälningssedel här.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss