SolTech Energy genomför nyemission för fortsatt expansion

Den 9 januari 2014 beslutade styrelsen för SolTech att i enlighet med bemyndigande på ordinarie bolagsstämma den 24 juni 2013, genomföra en nyemission om högst 12 500 000 kronor för att säkerställa behövligt kapital för fortsatt expansion.

Emissionen riktar sig till allmänheten i syfte att ytterligare sprida ägandet i Bolaget inför planerad listning på Nasdaq/OMX under hösten 2014. Teckning sker under perioden 5 – 19 februari 2014, till kursen 8 kronor per aktie. Emissionen omfattar maximalt 1 562 500 aktier och kommer om denna fulltecknas, resultera i att Bolaget tillförs 12 500 000 kronor före sedvanliga emissionskostnader.

  • Bolaget befinner sig i en mycket expansiv fas, med god marknadsacceptans och stort intresse för sina produkter i såväl Sverige som utomlands. Fler och fler fastighetsägare inser att det inte längre är acceptabelt att inte ta tillvara på den energi som flödar över deras tak dagligen.
  • Under 2013 har system sålts i Sverige, Spanien, Tyskland, Ryssland och Grekland.
  • Med fokus på egen försäljning, vidareutveckling av befintliga och nya samarbeten med agenter, distributörer och övriga försäljningskanaler i Sverige och utomlands, behövs ytterligare kapital.
  • Under 2013 har Bolagets produkter, SolTech Sigma, SolTech Power och SolTech Flex, för produktion av termiskvärme, elektricitet samt underhållsvärme och ventilation i sommarstugor, medverkat i byggprogrammet Äntligen Hemma som sänds i TV4.
  • Under 2013 har Bolaget erhållit den exklusiva rätten att sälja CdTe, tunnfilmssolceller i Sverige, Norge, Danmark och Finland från en av två tillverkare i världen av denna typ av solcell. Kombinationen av högre effektivitet i diffust ljus, hög verkningsgrad och lägre känslighet för höga temperaturer, gör att denna typ av solcell producerar cirka 10 % fler kWh per installerad watt/år vid jämförelse med kristallina kiselceller.
  • 2014 har börjat bra med order från en kommun som skall uppföra en ny barnstuga. Parallellt pågår installation av två villasystem och ett antal större offerter ligger ute hos kunder för beslut.

Fullständigt Informationsmemorandum och Anmälningssedel finns från och med den 5 februari 2014, att ladda ner på; www.soltechenergy.com och www.aktieinvest.se

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss