SolTech Energy erhåller order och etablerar samarbete med CJSC, SETI från Ryssland

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 32 500 EUR från CJSC, ”SETI” i Ryssland avseende ett SolTech Sigma solenergisystem som genererar termisk värme. Systemet som levereras i form av en materialsats installeras i Ryssland av SETI och beräknas vara driftsatt under våren 2013.

Ordern utgör starten på ett mer långtgående samarbete mellan SolTech och SETI. Systemet är tänkt att fungera som en demonstrationsanläggning för SETI, som kommer att marknadsföra och sälja SolTechs produkter i Ryssland.

SETI är ett ryskt bolag med cirka 200 anställda och verksamt inom alternativ energiförsörjning. SETI har som målsättning att bli den ledande aktören inom segmentet för energibesparande produkter i Ryssland.

Vi är stolta och glada över samarbetet med SETI. Ryssland är en mycket spännande och expansiv marknad med stor potential för SolTech, där vår strategi är att verka tillsammans med starka lokala partners som har kapacitet att sköta både försäljning, installation, driftsättning, löpande underhåll och service, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

Vi ser ett ökat internationellt intresse för vår teknologi och får dagligen in förfrågningar från potentiella samarbetspartners och kunder, som både vill representera SolTech och köpa våra produkter för eget bruk, avslutar VD Frederic Telander.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss