SolTech Energy erhåller order från Familjebostäder AB

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 1.8 miljoner kronor från Familjebostäder AB avseende ett solenergisystem som genererar både termisk värme och elektricitet. Systemet som skall installeras på en av Familjebostäders hyresfastigheter i Enskede utanför Stockholm är 180 kvm, och beräknas vara driftsatt under första halvåret 2013.

Genom att kombinera SolTech Sigma och SolTech Power uppnås en effektiv hybridlösning som ger både värme och elektricitet. Den el-genererande delen i systemet producerar på årsbasis samma mängd elektricitet som går åt för att driva pumpar, styr/reglerteknik etc. På detta sätt skapas ett energineutralt system!

Systemets termiska energidel (SolTech Sigma) kopplas ihop med fastighetens värmesystem för produktion av varmvatten. När solen inte räcker till, går det befintliga uppvärmningssystemet in.

Vi är mycket stolta och glada över att Familjebostäder valde SolTechs systemlösning och ser detta som en bekräftelse på vår teknologi och koncept, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

Vi ser ett ökat intresse för “smarta” systemlösningar som genererar energi, men samtidigt inte förbrukar någon elektricitet, alternativt genererar ett överskott av elektricitet på årsbasis! Det är min övertygelse att energioptimerade och intelligenta lösningar, över tid kommer att vinna stora marknadsandelar, avslutar VD, Frederic Telander.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss