SolTech Energy erhåller order från Familjebostäder AB

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 455 000 kronor från Familjebostäder AB avseende ett solenergisystem som genererar termisk värme. Systemet som skall installeras på en av Familjebostäders hyresfastigheter i Hökarängen utanför Stockholm är 40 kvm, och beräknas vara driftsatt under december månad 2012.

Genom att koppla ihop solenergisystemet med frånluftsvärmepumpens brinekrets, uppnås en effektiv och mer optimerad drift av värmepumpen.

En mycket intressant konceptanläggning där vi tillsammans med Familjebostäder kombinerar solenergi och värmepump på ett nytt och innovativt sätt. Det finns en stor mängd fastigheter med liknande förutsättningar, där en anläggning som denna kan fungera mycket bra, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

Vi ser ett ökat intresse för ”smarta” systemlösningar som ökar effektiviteten på den befintliga anläggningen. Vi önskar alla minska beroendet av köpt energi samtidigt som vi värnar om miljön! Det är min övertygelse att energioptimerade och intelligenta lösningar, över tid kommer att vinna stora marknadsandelar, avslutar VD, Frederic Telander.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss