SolTech Energy erhåller order från FALCON industrial service GmbH

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 37 500 EUR från Falcon industrial service GmbH, avseende ett 96 kvm stort termiskt solenergisystem för solkylning genom absorption. Systemet skall installeras i Mellanöstern tillsammans med en lokal partner till FALCON under hösten 2012. Parterna bedömer potentialen i marknaden som mycket god för SolTechs lösning eftersom denna är estetiskt tilltalande och kostnadseffektiv vid jämförelse med en traditionell kompressoranläggning, som är väsentligen dyrare i drift och underhåll tillföljd av hög förorening med ett stort antal partiklar i luften.

FALCON industrial service GmbH är en industriell samarbetspartner med stort internationellt nätverk. Bolaget tillhandahåller sina tjänster inom projektledning, strategisk konsultation, konstruktion, tillverkning och genomförande.

Vi är mycket stolta och glada över samarbetet med Falcon industrial service GmbH, och ser detta som en bekräftelse på vår teknologi och koncept inom ett mycket spännande och expansivt område – solkylning. Vi förutspår att samarbetet kommer att ge god försäljningstillväxt och öppna dörren till nya marknader, säger SolTechs VD Frederic Telander i en kommentar.

Projekt av denna karaktär ligger helt i linje med vår internationella tillväxtstrategi som består i att vi levererar materialet, som sedan installeras och driftsätts lokalt, avslutar VD Frederic Telander.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss