SolTech Energy bygger upp eget montage/Installationsteam

SolTech Energy bygger upp ett eget montage och installationsteam, i syfte att öka flexibiliteten, effektiviteten och lönsamheten i samtliga montage och installationsarbeten. För att bygga teamet, har Bolaget anställt Christer Larsson, som är mycket erfaren och tidigare har byggt upp en liknande enhet hos en ledande takinstallatör i Mälardalen.

Montage och installation är en central och mycket viktig funktion i vår verksamhet. Den förbättrade byggkonjunkturen gör det i dag allt svårare att kostnadseffektivt upphandla och därefter också få montage och installationsarbeten utförda, vilket är vitalt för att säkerställa vår expansion säger VD Frederic Telander i en kommentar.

Med vår egen montage och installationsenhet blir vi oberoende av externa parter, och kan planera vårt installationsflöde efter våra kunder och deras behov, samtidigt som vi säkerställer vår egen expansion genom att leverera vår produkt nyckelfärdig och med hög kvalitet och service till våra kunder – allt från innehavare av privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter, avslutar VD, Frederic Telander.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss