SolTech börjar handlas på Alternativa!

SolTech Energy Sweden AB (publ) börjar handlas på Alternativa aktiemarknaden den 17 mars 2010.

SolTech Energy utvecklar och säljer ett luftbaserat solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid KTH. Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare. Systemet lämpar sig för alla typer av fastigheter – från egna hem till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter.

SolTech genomförde under hösten 2009 en nyemission på 9,5 miljoner kr. Emissionen blev övertecknad och bolaget har i dag cirka 700 aktieägare. SolTech bedriver verksamhet i Sverige och Spanien. Den första kommersiella produkten lanserades under 2009 och med en stark finansiell ställning kan nu bolaget fokusera på försäljning och fortsatt produktutveckling.

SolTechs finansiella information har erhållit bedömningen VG (Väl Godkänt). Finansiell information finns på www.soltechenergy.com under rubriken ”Om oss – Investor Relations”.

”Vi ser fram mot att börja handla i SolTechaktien. Bolaget har många aktieägare som nu får en organiserad likviditet i aktien. Det ger också våra investerare en investeringsmöjlighet i ”cleantech”, något vi saknat sedan Eolus Vind gick vidare till Börsens ”First North”, kommenterar Alternativas VD Markus Muth.

”Vi är glada över att nu kunna erbjuda handel i vår aktie – något som efterfrågats av våra aktieägare och övriga intressenter. Vi tycker att Alternativas handelslösning passar oss som mindre expanderande ”cleantechbolag” med fokus på tillväxt, teknikutveckling och kostnadskontroll” säger SolTech Energys VD Frederic Telander i en kommentar.

För kontakt:

Alternativa aktiemarknaden

Markus Muth, VD, Tel: 08 – 673 17 90

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Frederic Telander, VD, Tel: 08 – 441 88 40

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss