Solenergi kan bli världens största elenergikälla till 2050 visar ny rapport enligt IEA

IEA, International Energy Agency, förutspår i en nyligen publicerad rapport att solenergi kan komma att bli världens största energikälla när det gäller elenergi.

Läs en artikel om rapporten här.

 

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss