Sapa väljer SolTech Energy som exklusiv leverantör för alla solcellsprodukter i Norden och Baltikum


Efter en längre tids utvärdering av olika leverantörer har Sapa Building Systems AB valt SolTech Energy som leverantör av solceller för integration i sina olika aluminiumprofilprodukter. Bolagen har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal för Norden och Baltikum. Sapa Building Systems omsätter årligen över 550 MSEK i dessa regioner och den potentiella marknaden för de gemensamma produkterna beräknas vara omfattande.   

Sapa Building Systems, som ingår i Sapa Group med en omsättning på cirka 44 miljarder NOK, arbetar genom ett nätverk av återförsäljare. Avtalet med SolTech ger möjlighet att erbjuda återförsäljarna bolagens integrerade produkter installerade och klara till en kostnadsbild som är attraktiv inom kommersiellt byggande. Samarbetet startar omgående med gemensamma utbildningsinsatser mot Sapas återförsäljare samt med direkta säljinsatser mot redan upparbetade intressenter.

Den publika lanseringen mot marknaden sker på Nordens största bygg-, VVS- och fastighetsmässa Nordbygg i Stockholm 5-8 april, 2016.

Frederic Telander, VD SolTech Energy kommenterar:

  • Det har alltid varit centralt i SolTechs affärsidé att arbeta med integrerade solenergilösningar. Vi är nu stolta och glada att ett av världens ledande företag inom aluminiumprodukter väljer SolTech som sin exklusiva leverantör. Det finns verkligen spännande affärsmöjligheter med framförallt vår semitransparenta solcell SolTech ST inbyggd i allt från Sapas profiler för fönster och dörrar till glastak, solskydd och räcken. Vi är övertygade om att denna typ av produkter inom en snar framtid kommer att vara självklara som energiproducenter.

Johan Strand, VD i Sapa Building Systems AB kommenterar:

  • Detta samarbete öppnar vägen för ett modernt byggande. Kiselsolceller har visat sig vara svårintegrerade till en rimlig kostnad och är inte heller transparenta. SolTechs unika semitransparenta tunnfilmssolceller ger tillsammans med Sapas lösningar för byggsystem i aluminium möjligheter att skapa snygga, energieffektiva, innovativa och miljömedvetna projekt. Efterfrågan på detta är starkt stigande och vi ser fram mot ett framgångsrikt samarbete med SolTech.

För mer information, vänligen kontakta:

Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46.
E-post: frederic.telander@soltechenergy.com

Johan Strand, VD Sapa Building Systems AB. Tel: 0702-556 361.
E-post: johan.strand@sapagroup.com

Om SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet.

I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

SolTech Energy Sweden AB (publ) handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB och det till 51 % delägda dotterbolaget i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. Bolagets Certified Advisor är G&W Fondkommission. Mer information på www.soltechenergy.com

Om Sapa Building Systems AB 

Vi utvecklar och marknadsför system i aluminiumprofiler till tre affärsområden: Byggsystem, Golvsystem och Transportsystem. Vi är marknadsledande i Norden med en årsomsättning på över 550 miljoner kronor och har cirka 120 medarbetare. Vi är verksamma i hela Norden och Baltikum. Sapa kontrollerar hela kedjan från produktutveckling, verktygstillverkning, strängpressning av profiler, ytbehandling till lagerhållning av profiler och tillbehör som ingår i systemen.

Vi ingår i världsomfattande koncernen Sapa A/S med huvudkontor i Oslo. Sapakoncernen är världsledande inom aluminiumprodukter med 23 500 medarbetare i 40 länder och försäljning i 130 länder.

Mer information på www.sapagroup.com/sv/sapa-building-system-ab

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss