Så kan Sverige få fart på solelproduktionen

Förenkling och harmonisering av regelverk för solcellsinstallationer, ökad satsning på information och kunskap samt införande av ett nytt avdrag för solceller. Det är några av de centrala delarna i det förslag till nationell strategi för ökad användning av solel som Energimyndigheten idag lämnar över till regeringen.

Läs mer Här:

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss