NyTeknik: Ikeabeslut om svenska solpaneler inom kort

”Ikea har sedan några år tillbaka sålt solpaneler i varuhus i Storbritannien, Nederländerna och Schweiz. Många har med spänning väntat på att erbjudandet även skulle lanseras i svenska varuhus.”

Är väntan över? Läs artikeln i sin helhet här.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss