Nyemission i SolTech övertecknad

SolTech Energys nyemission kraftigt övertecknad

Juni månads nyemission i SolTech som en följd av förvärvet av samtliga aktier i Wasa Rör, blev mycket glädjande övertecknad. Totalt tecknades 912 125 aktier eller 7 297 000 kronor före sedvanliga emissionskostnader, motsvarande en överteckning med nästan 100 %.

I syfte att ytterligare stärka finanserna inför expansionen av såväl Wasa Rör som SolTech, beslutade styrelsen med nyttjande av bemyndigande erhållet av årsstämman 2013, att till samma villkor även ta in den överskjutande del som tecknats i emissionen, vilket skedde i form av en separat riktad nyemission till de tecknare som berördes.

Styrelsens ledamöter är både stolta och hedrade över det förtroende som Bolagets aktieägare har visat.

Det är helt uppenbart att SolTechs framsteg och inte minst förvärvet av Wasa Rör är något som våra aktieägare sätter stort värde på och att det skapar en investeringsvilja hos dem, säger SolTechs VD, Frederic Telander.

SolTech står inför en mycket spännande höst med trygg finansiering, nya kunder och medarbetare på väg in. Vi ser framtiden an med tillförsikt, såväl för vårt dotterbolag Wasa Rör som för SolTech Energy, säger VD Frederic Telander i en avslutande kommentar.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss