Ny order från Nacka kommun på 1,2 MSEK

SolTech har erhållit order om 1,2 miljoner kronor från Nacka Kommun.

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 1.2 miljoner kronor från Nacka Kommun avseende ett solenergisystem som genererar både termisk värme och elektricitet. Systemet som skall installeras på Älta skola utanför Stockholm är 160 kvm.

Genom att kombinera SolTechs termiska solenergisystem med traditionell solcellsteknik, uppnås en effektiv hybridlösning som ger både elektricitet och värme. Den el-genererande delen i systemet producerar på årsbasis samma mängd elektricitet som går åt för att driva pumpar, styr/reglerteknik etc. På detta sätt skapas ett energineutralt system!

Systemets termiska energidel kopplas ihop med skolans värmesystem för uppvärmning och varmvattenproduktion. När solen inte räcker till, går det befintliga uppvärmningssystemet in.

Vi är mycket stolta och glada över att Nacka Kommun valde SolTechs systemlösning och ser detta som en bekräftelse på vår teknologi och koncept, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

Vi ser ett ökat intresse för ”smarta” systemlösningar som genererar energi, men samtidigt inte förbrukar någon elektricitet, alternativt genererar ett överskott av elektricitet på årsbasis! Alla har vi ett önskemål om att minska elberoendet samtidigt som vi värnar om miljön! Det är min övertygelse att smarta och energioptimerade lösningar, över tid kommer att vinna stora marknadsandelar, avslutar VD, Frederic Telander.

Installationen av SolTechs system på Älta skola är tänkt att genomföras under sommaren 2011.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss