Kompletterande order från Vrigstad Värdshus

Kompletterande order från Vrigstad Värdshus

I juni månad erhöll SolTech Energy en order motsvarande 1 150 000 kronor från Vrigstad Värdshus som ingår i Best Western gruppen. Ordern omfattade ett 84 kW SolTech Supreme, solenergisystem för produktion av elektricitet.

Vrigstad Värdshus har nu tecknat en kompletterande order motsvarande 210 000 kronor och 14,6 kW. Hela systemet omfattar därefter totalt 98,6 kW.

Systemet kommer när detta installeras och driftsätts under hösten 2014, att vara en av Sveriges största solcellsanläggningar med tunnfilmsteknik. SolTech Supreme, tunnfilmssolceller producerar cirka 5-10 % mer energi per installerad watt och år, vid jämförelse med traditionella kristallina solceller, och detta till samma eller lägre kostnad per watt.

SolTech befinner sig i en mycket expansiv fas, med god marknadsacceptans och stort intresse för sina produkter i såväl Sverige som utomlands. Det är dock speciellt glädjande att vi så snabbt efter introduktionen, ser ett så stort intresse för våra unika tunnfilmssolceller på vår hemmamarknad, säger VD, Frederic Telander i en kommentar.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss