Analytikerkommentar: SolTech förvärvar och adderar värde

Läs gärna om Analysguidens kommentar och om det ökade motiverade värdet här

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss