Advanced SolTech Sweden AB (publ) första institutionella obligation på First North Sustainable Bond Market den 21 mars 2019

Notering av Advanced SolTech Sweden AB (publ) första institutionella obligation på First North Sustainable Bond Market den 21 mars 2019.

Från vänster, Advanced SolTech Sweden AB (publ), VD, Frederic Telander och Ordförande Stefan Ölander ringer i klockan i samband med notering av bolagets första institutionella obligation på First North Sustainable Bond Market den 21 mars 2019.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss