Aktien

SolTech är listat på First North vid Nasdaq Stockholm

Första handelsdag var 25 juni 2015 och aktien handlas under kortnamnet ”SOLT” (ISINKOD: SE0005392537).

SolTech har ca 28 000 aktieägare. Följ kursutvecklingen här: SolTech aktiekurs och här

 

CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

ERIK PENSER BANK AB 

Besöksadress: Apelbergsgatan 27, Stockholm

Postadress: Box 7405, 103 91 Stockholm

Telefon: 08-463 80 00

Webbplats: www.penser.se

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Stefan Ölander, VD SolTech Energy
stefan.olander@soltechenergy.com
+46 (0)70 39 80 00