Finansiell kalender

Datum
Händelse
2019-02-21
Bokslutskommuniké, januari-december 2018
2019-04-25
Kvartal 1 rapport
2019-05-28
Årsstämma
– Kl. 18:00 Scandic Anglais, Stockholm
2019-08-22
Kvartal 2 halvårsrapport
2019-10-24
Kvartal 3 rapport
– Kl. 14:15
2020-02-27
Bokslutskommuniké 2019

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Stefan Ölander, VD SolTech Energy
stefan.olander@soltechenergy.com
+46 (0)707 39 80 00