Företrädesemission

SolTech Energy´s nyemission i maj 2019 blev övertecknad med 333%. Vi vill tacka alla gamla och nya aktieägare för förtroendet.
Nu har vi resurser för vår fortsatta förvärvsstrategi.
Se pressmeddelande om nyemissionen HÄR

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Stefan Ölander, VD SolTech Energy
stefan.olander@soltechenergy.com
+46 (0)707 39 80 00