Obligationslån 2016 SOLT 1

-Advanced SolTech Sweden AB (publ)
Emissionsdatum: 15 juni 2016.
Återbetalningsdag: 14 juni 2019.
Emissionsbelopp och valuta: Rambelopp 300 MSEK varav utnyttjat 65.5 MSEK.
Nominellt belopp per obligation: 5 000 SEK.
Säkerhet: Moderbolagsgaranti.
Emittent: Advanced SolTech Sweden AB (publ). Bolaget ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB och till 49 % av Advanced Solar Power (Hong Kong) Ltd.
Verksamhet: Advanced SolTech bedriver finansiering av koncernens solenergianläggningar, främst i Kina.
Långivare: Obligationsinnehavarna.
Ränta: 6,5 % per år.
Förfallodagar ränta: 15 januari och 15 juli varje år. Första ränteförfallodag 15 januari 2017. Sista ränteförfallodag 14 juni 2019.
Skuldstruktur: Ingen amortering.

Fritt överlåtbara skuldebrev.

Ändamål: Finansiering av solenergianläggningar i Kina.
ISIN: SE0008322051.
Kortnamn: SOLT1
Listning: Nasdaq First North Bond Market.
Emissionsinstitut: Aktieinvest FK AB.
Agent:

Intertrust Sweden

E-post: stockholm@intertrustgroup.com

Tel: + 46 8 402 72 00

Obligationsvillkor: Obligationsvillkor 2016
Emissionsprospekt: Prospekt Advanced SolTech Sweden AB (publ) 17 maj 2016

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss