Advanced SolTech Sweden AB (publ)

 

 

Information om Advanced SolTech Sweden AB (ASAB)

ASAB är samägt mellan SolTech Energy Sweden AB (publ) och av Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTechkoncernens samägda kinesiska bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). ASAB:s intäkter kommer att bestå av ränteintäkter på lån som ges till bolag inom SolTechkoncernen. Som säkerhet för utlånade medel kommer ASAB att erhålla aktiepanter i koncernbolag och underliggande tillgångar, d.v.s. ytterst i de solenergianläggningar som ägs av ASRE i Kina.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB
frederic.telander@soltechenergy.com
+46 (0)8 441 88 46