Advanced SolTech Sweden AB (publ)

 

 

Information om Advanced SolTech Sweden AB (ASAB)

ASAB är samägt mellan SolTech Energy Sweden AB (publ) och av Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTechkoncernens samägda kinesiska bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). ASAB:s intäkter kommer att bestå av ränteintäkter på lån som ges till bolag inom SolTechkoncernen. Som säkerhet för utlånade medel kommer ASAB att erhålla aktiepanter i koncernbolag och underliggande tillgångar, d.v.s. ytterst i de solenergianläggningar som ägs av ASRE i Kina.


Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB)
ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs av de helägda bolagen ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt det helägda Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024. Som säkerhet för utlånade medel erhåller ASAB säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar).

ASRE och Suqian är helägda dotterbolag till Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB, som ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.   

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB
frederic.telander@soltechenergy.com
+46 (0)8 441 88 46