Investerare

Välkommen till SolTechs investerarsidor

Här förser vi aktieägare, analytiker och andra intresserade med aktuell finansiell information. Den aktuella börskursen hittar du högst upp till höger ovanför hemsidans meny.

Goda skäl att investera i solenergi

Vi har länge vetat att solenergi är den bästa formen av förnybar energi, sett till kapacitet och miljövänlighet. Men det är först nu som den tekniska utvecklingen har gjort solenergin kommersialiserbar i stor skala. Fler och fler länder satsar mer och mer på solen som energikälla och Kina leder denna utveckling.

Idag har SolTech installationer i åtta länder med vår ursprungliga produkt, Sigma, solfångare under vår unika takpanna i glas.

Under 2013 kompletterades utbudet av produkter med solceller. Genom ett avtal med Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) är SolTech exklusiv återförsäljare av ASP’s tunnfilmssolceller i Skandinavien.

I december 2014 utökades samarbetet med ASP genom ett avtal om bildandet av ett samägt kinesiskt bolag som till 51 % ägs av SolTech och till 49 % av ASP. Under 2015 bildades således bolaget Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Syftet är att tillsammans med en lokal stark partner, kapitalisera på de stora kommersiella möjligheter som finns idag i Kina inom solenergiområdet som ett resultat av starka politiska incitament inom området. ASRE har som mål att fram till 2021 installera 605 MW. Detta skulle ge en årsomsättning på drygt 1 miljard SEK år 2022 vid full nätanslutning.

I februari 2016, efter en längre tids utvärdering av olika leverantörer, valde Sapa Building Systems AB SolTech Energy som leverantör av solceller för integration i sina olika aluminiumprofilprodukter. Bolagen har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal för Norden och Baltikum. Läs mer om samarbetet med Sapa här.

Sammantaget är SolTech Energy i en spännande och intensiv fas med aktiviteter på många olika marknader och med goda möjligheter till expansion och tillväxt.

Bolagsordning

Bolagsordningen som fastställdes 2017-05-18 kan laddas ner här.

Revisor

Bo Åsell, PWC AB
Kista Science Tower
164 51 Kista
www.pwc.se

Kvalitets- och miljöplan

Vår kvalitets- och miljöplan kan laddas ned här.

Kai Feng City Goverment
Kai Feng City Government – Driftsatt solcellsanläggning 285 kW

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Stefan Ölander, VD SolTech Energy
stefan.olander@soltechenergy.com
+46 (0)425 010 51